An tâm với dịch vụ “Bảo lãnh Ngân hàng”

Chúng tôi hiểu rằng có những lúc bạn cần có sự bảo đảm đối với các nghĩa vụ tài chính của mình.

Dịch vụ Bảo lãnh Ngân hàng của Commonwealth Bank sẽ trợ giúp bạn.

Hãy liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng đầy kinh nghiệm để thảo luận về cách thức chúng tôi có thể giúp bạn.

Các đặc điểm của dịch vụ Bảo lãnh Ngân hàng:

• Áp dụng với 3 loại tiền khác nhau: Đồng Việt Nam, Đô la Mỹ và Đô la Úc

• Kết nối với một Tài khoản Linh hoạt hay một Tài khoản Doanh nghiệp có cùng đơn vị tiền tệ.

  • Tìm hiểu thủ tục Bảo lãnh Ngân hàng
  • Lưu ý: Hiện tại dịch vụ này chỉ cung cấp cho các giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Úc.