Giao dịch Thương mại

Có nhiều thách thức khi điều hành một doanh nghiệp nhưng chúng tôi có thể giúp bạn.

Chúng tôi hiểu điều hành một doanh nghiệp – dù lớn hay nhỏ – thật không đơn giản. Với các sản phẩm phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp bao gồm tài khoản ngân hàng, cho vay, thanh toán xuất nhập khẩu, thấu chi và bảo lãnh ngân hàng, chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hoạt động tài chính doanh nghiệp.

”Tôi cần một tài khoản giao dịch an toàn và linh hoạt cho hoạt động kinh doanh ….” Tài khoản Doanh Nghiệp
“Tôi cần chuyển lợi nhuận kinh doanh vào tài khoản tiết kiệm…” Tài khoản Đầu tư An toàn
“Tôi cần nhập và xuất khẩu hàng ra nước ngoài…” Thanh toán Xuất Nhập khẩu
“Tôi cần vay tiền…” Cho vay
“Tôi cần dịch vụ thấu chi và bảo lãnh ngân hàng”
“Tôi cần trao đổi với các chuyên gia ngoại hối về các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp của mình…” Ngoại hối