CommonwealthBank
  Số tiền vay     Số tiền trả hàng tháng  
Ước tính số tiền vay
dựa trên thông tin thu nhập và chi tiêu hàng tháng của Quý khách
Tình trang hôn nhân
Mục đích vay
Tổng thu nhập sau thuế của người vay  VND *
Số tiền trả nợ khác (nếu có)  VND 
Tổng chi phí  VND *
Thời hạn vay  năm
Lãi suất  %/năm *
Số tiền vay tối đa
?
   VND
 (*) Thông tin bắt buộc
Ước tính số tiền trả hàng tháng
dựa trên số tiền vay, thời hạn và lãi suất vay
Số tiền vay  VND *
Thời hạn vay  năm
Lãi suất  %/năm*
 (*) Thông tin bắt buộc
Lưu ý:
Bảng ước tính chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ các Chuyên viên Phát triển Kinh doanh của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về khoản vay bao gồm lãi suất và phí liên quan.
 
0933 807 800 | 0906 933 499 | 0906 933 566
0906 933 252 | 0906 933 344 | 0906 933 288
0906 933 299 | 0906 910 505 | 0906 304 774