Liên hệ với Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ:
Ngân hàng Commonwealth Bank – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh:
4B Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ đồ chỉ dẫn

Giờ giao dịch:
Từ 8:30 đến 16:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày lễ)
* Không nghỉ trưa

Điện thoại:
(+84 28) 3824 1525

ATM Hotline:
(+84 28) 3824 2044
 
myAccess Hotline:
(+84 28) 3824 2044
 
Fax:
(+84 28) 3824 2703

Email:
customerservice@commbank.com.vn
Địa chỉ SWIFT CTBAVNVX
Ngân hàng Commonwealth Bank – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ trang web:
www.commbank.com.vn


Liên hệ với Văn Phòng Đại Diện chúng tôi

Phòng 603-604, Tòa nhà Trung Tâm
31 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (+84 24) 3824 3213
Fax: (+84 24) 3824 3961