Giao dịch hàng ngày

Giao dịch ngân hàng của cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam với ngân hàng hàng đầu nước Úc

Các giải pháp tài chính linh hoạt và tin cậy của chúng tôi bảo đảm an toàn cho đồng tiền của bạn. Mỗi loại tài khoản được thiết kế với những đặc điểm riêng phù hợp với nhu cầu giao dịch cho mục đích cá nhân hoặc kinh doanh.

“Tôi cần một tài khoản giao dịch cho mục đích cá nhân hàng ngày an toàn và linh hoạt...” Tài khoản Linh hoạt
“Tôi cần một tài khoản giao dịch hàng ngày an toàn và linh hoạt cho mục đích kinh doanh...” Tài khoản Doanh nghiệp
“Tôi có một số tiền, tôi cần gửi vào tài khoản tiết kiệm an toàn…” Tài khoản Đầu tư An toàn
“Tôi cần truy cập tài khoản của tôi một cách nhanh chóng và dễ dàng…” Thẻ ATM
“Tôi cần chuyển tiền đến tài khoản của người khác …” Chuyển tiền