Tài khoản Linh hoạt

Giao dịch ngân hàng an toàn với sản phẩm “Tài khoản Linh hoạt”

Tài khoản Linh hoạt cung cấp giải pháp giao dịch ngân hàng linh hoạt, tin cậy và dễ dàng truy cập mỗi khi bạn cần.

Bằng cách kết nối thẻ ATM với tài khoản, bạn có thể truy cập tài khoản của mình dễ dàng và nhanh chóng tại các máy ATM của Ngân hàng Commonwealth Bank và hơn 5.000 máy ATM chấp nhận thẻ có biểu tượng Maestro và Cirrus.

Để mở Tài khoản Linh hoạt, hãy tìm hiểu thủ tục mở tài khoản, rồi gọi điện hoặc đến chi nhánh chúng tôi ngay hôm nay.

Các đặc điểm của Tài khoản Linh hoạt:

• Được mở bằng Đồng Việt Nam, Đô la Mỹ và Đô la Úc

• Dễ dàng truy cập tài khoản. Bạn có thể rút tiền tại Việt Nam bằng cách:

- Trực tiếp đến chi nhánh Ngân hàng Commonwealth Bank

- Sử dụng thẻ ATM tại các máy ATM của ngân hàng chúng tôi hoặc

- Tại hơn 5.000 máy ATM có biểu tượng Maestro và Cirrus tại Việt Nam

• Lãi suất cạnh tranh

• Miễn phí nộp tiền mặt bằng VNĐ, USD, AUD vào các tài khoản có cùng đơn vị tiền tệ

• An toàn và thuận tiện khi chuyển tiền giữa các tài khoản trong cùng hệ thống Ngân hàng Commonwealth Bank tại Úc và Việt Nam cũng như chuyển đến bất kỳ nơi nào trên thế giới.

• Có thể dùng tài khoản để nhận lương tháng và các khoản thu nhập khác.

• Số tiền ký quỹ tối thiểu để mở tài khoản chỉ là 1.000.000 VNĐ (250 USD/ 250 AUD)

  • Thủ tục mở Tài khoản Linh hoạt