Liên hệ

Các chuyên viên
Phát triển Kinh doanh:
 
0933 807 800
0906 933 499
0906 933 566
0906 933 252
0906 933 344
0906 933 288
0906 933 299
0906 910 505
0906 304 774

Sản phẩm “Cho vay Linh hoạt” đáp ứng nhu cầu muôn mặt cuộc sống

Đôi khi trong cuộc sống, một sự hỗ trợ nhỏ có thể giúp chúng ta đạt được mục đích của mình sớm hơn.

Bạn muốn phát triển kinh doanh hay đơn giản muốn đầu tư trang thiết bị hoặc công nghệ mới.

Hãy liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng đầy kinh nghiệm của chúng tôi để thảo luận về nhu cầu vay vốn của bạn.

Các đặc điểm của sản phẩm Cho vay Linh hoạt:

• Áp dụng với 3 loại tiền khác nhau: Đồng Việt Nam, Đô la Mỹ và Đô la Úc

• Lãi suất cạnh tranh

• Thanh toán khoản vay hàng tháng

• Kết nối với một Tài khoản Doanh nghiệp có cùng đơn vị tiền tệ

  • Tìm hiểu thủ tục Cho vay Linh hoạt