Biểu lãi suất

Có hiệu lực từ ngày 22/11/2016

Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

TIỀN GỬI
 VNĐ (/năm)USD (/năm)*AUD (/năm) 
Tài khoản Truy cập Linh Hoạt    
VND
0đ - 999.999đ
từ 1.000.000đ trở lên
 
0,00%
0,10%
 
-
-
 
-
-
 
USD
$0 - $249
từ $250 trở lên
 
-
-
 
0,00%
0,00%
 
-
-
 

AUD
$0 - $249
từ $250 trở lên
 
-
-
 
-
-
 
0,00%
0,01%
 

Tài khoản Doanh Nghiệp    
VND
0đ - 999.999đ
từ 1.000.000đ trở lên
 
0,00%
0,10%
 
-
-
 
-
-
 

USD
$0 - $249
từ $250 trở lên
 
-
-
 
0,00%
0,00%
 
-
-
 

AUD
$0 - $249
từ $250 trở lên
 
-
-
 
-
-
 
0,00%
0,01%
 

Tài khoản Đầu tư An toàn    
1 tuần
1 tháng
3 tháng
6 tháng
12 tháng
24 tháng
0,10%
1,00%
2,40%
2,75%
3,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
1,00%
1,10%
1,15%
1,20%
1,20%


CHO VAY *
 VNĐ (/năm)USD (/năm)AUD (/năm)

Cho vay mua nhà - lãi suất linh hoạt

Cho vay mua nhà - lãi suất ban đầu kỳ hạn 6 tháng (*)

Cho vay mua nhà - lãi suất thay đổi mỗi 12 tháng kỳ đầu (*)(**)

Cho vay mua xe mới - lãi suất linh hoạt

Cho vay linh hoạt - lãi suất linh hoạt

Cho vay linh hoạt - lãi suất thay đổi mỗi 6 tháng kỳ đầu (*)

Cho vay linh hoạt - lãi suất thay đổi mỗi 12 tháng kỳ đầu (*)(**) 

8,99%

6,49%

6,99%

8,99%

9,74%

6,49%

6,99% 

Không cung cấp

Không cung cấp

Không cung cấp

Không cung cấp

Không cung cấp

Không cung cấp

Không cung cấp 

Không cung cấp

Không cung cấp
Không cung cấp
Không cung cấp
Không cung cấp
Không cung cấp
Không cung cấp

MyLoan - vay tín chấp cho cá nhân

16,49%

Không cung cấp

Không cung cấp

Dành cho khách hàng hiện tại khi đáo hạn:
Vay mua nhà/mua xe/Vay linh hoạt-lãi suất thay đổi mỗi 6 tháng
Vay mua nhà/mua xe/Vay linh hoạt-lãi suất thay đổi mỗi 12 tháng
8,99%
8,99%
Không cung cấp
Không cung cấp
Không cung cấp
Không cung cấp

(*) Áp dụng cho các khoản vay mới (Lãi suất kỳ đầu)

(**) Số lượng có hạn

   

Chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân. Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh ngoại hối để biết lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Các mức lãi suất trên có thể thay đổi theo quy định của ngân hàng chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận bản kê lãi suất hiện hành. Toàn bộ các điều khoản và điều kiện sẽ được cung cấp theo yêu cầu.