lienhe

Các chuyên viên
Phát triển Kinh doanh:

  • 0933 807 800
  • 0906 933 499
  • 0906 933 566
  • 0906 933 252
  • 0906 933 344
  • 0906 933 288
  • 0906 933 299
  • 0906 910 505
  • 0906 304 774

Vay thế chấp

Bạn đang tìm kiếm?

• Một khoản vay để giảm nhẹ nỗi lo tài chính

• Lãi suất cạnh tranh và phù hợp

• Thủ tục nhanh chóng và đơn giản

Liên hệ với các Chuyên viên Ngân hàng để tham khảo thêm thông tin tại (028) 3 824 1525 - Ấn số 6.

Chương trình giới thiệu khoản vay:

Khách hàng giới thiệu thành công các khoản vay mới cho Ngân hàng sẽ được ưu đãi lên đến 5 triệu đồng/ khoản vay giải ngân thành công. Để tham khảo chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.

Để giới thiệu khách hàng, quý khách vui lòng liên hệ: (028) 3824 1525 - Ấn số 6

* Vui lòng tham khảo biểu lãi suất hiện hành của Ngân hàng tại: http://commbank.com.vn/interest-rate-vn.html

“Tôi muốn mua xe hơi…” Cho vay Mua Xe mới
“Tôi muốn mua nhà…” Cho vay Mua nhà
“Tôi cần có sự linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho công việc kinh doanh của mình…” Thấu chi Tài khoản
“Tôi cần khoản vay ngắn hạn cho công việc kinh doanh của mình…” Cho vay Linh hoạt
“Tôi cần sự bảo đảm cho các nghĩa vụ tài chính…” Bảo lãnh Ngân hàng