Chuyển tiền

Chuyển tiền nhanh chóng và an toàn – với ngân hàng mà bạn có thể tin tưởng

Chuyển tiền qua Ngân hàng Commonwealth Bank thật nhanh chóng và dễ dàng. Tiền có thể được chuyển an toàn trong nước và ra nước ngoài tới bất kỳ người thụ hưởng nào thông qua các loại tiền tệ phổ biến bao gồm AUD, EUR, JPY, NZD, USD, VND, GBP, SGN, HKD, THB, PHP và CAD.

Thời gian ngừng cung cấp dịch vụ dành cho chuyển tiền bằng AUD & NZD là 11h sáng và các loại tiền tệ khác là 3h chiều. Giao dịch sau thời gian ngừng cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện vào ngày làm việc hôm sau.

- Phí chuyển tiền đi trong nước từ 16,000 VNĐ
- Phí chuyển tiền đi nước ngoài từ 100,000 VNĐ

Hãy liên hệ hoặc đến chi nhánh của Ngân hàng Commonweath Bank và trao đổi với nhân viên dịch vụ khách hàng về sản phẩm chuyển tiền và hối phiếu quốc tế.

Danh sách mã BIC/BSB của Ngân hàng Úc đặt tại Úc

Danh sách các nước tạm dừng dịch vụ chuyển tiền quốc tế