Trợ giúp myAccess

Truy cập nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện, myAccess mang đến cho Quý khách một giải pháp ngân hàng trực tuyến tích hợp để quản lý tài chính mọi lúc, mọi nơi. Hãy liên hệ với chúng tôi khi Quý khách cần trợ giúp liên quan đến ngân hàng trực tuyến myAccess.

Nếu Quý khách cần:

  Mở tài khoản ngân trực tuyến myAccess

  Thông tin mã truy cập myAccess

  Mở lại mã truy cập myAccess đã bị khóa

  Mở lại thiết bị bảo mật myAccess đã bị khóa

  Thông báo thiết bị bảo mật myAccess đã bị mất

  Thay thế thiết bị bảo mật myAccess

Vui lòng liên hệ:

  Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng: (+84 8) 3824 1525, Số máy lẻ: 200/210/217 từ 8:30 sáng đến 4:00 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu(trừ các ngày lễ), không nghỉ trưa ;

  Đường dây nóng 24/7: (+84 8) 3824 2044