Liên hệ

Các chuyên viên
Phát triển Kinh doanh:
 
0933 807 800
0906 933 499
0906 933 566
0906 933 252
0906 933 344
0906 933 288
0906 933 299
0906 910 505
0906 304 774

Chuyển động cùng với sản phẩm “Cho vay Mua Xe mới”

Bạn muốn đổi xe hay đơn giản là cần một phương tiện đi lại? Thật tiện lợi nếu có ngay một chiếc xe mới để dùng.

Hãy liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng đầy kinh nghiệm của chúng tôi để thảo luận về sản phẩm “Cho vay Mua xe mới”.

Các đặc điểm của sản phẩm Cho vay Mua xe mới:

• Áp dụng với Đồng Việt Nam

• Lãi suất cạnh tranh

• Thanh toán khoản vay hàng tháng

• Kết nối với một Tài khoản Linh hoạt hay một Tài khoản Doanh nghiệp tiền đồng.

  • Tìm hiểu thủ tục Cho vay Mua xe mới
  • Các giấy tờ yêu cầu cho hồ sơ Vay Mua xe mới