Tài khoản Đầu tư An toàn

Gửi tiền an toàn với sản phẩm “Tài khoản Đầu tư An toàn”

Tài khoản Đầu tư An toàn là sự lựa chọn lý tưởng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có khoản tiền nhàn rỗi và muốn đầu tư số tiền này vào vào tài khoản tiền gửi an toàn và linh hoạt, với lãi suất cạnh tranh.

Để mở Tài khoản Đầu tư An toàn, hãy tìm hiểu thủ tục mở tài khoản, rồi gọi điện hoặc đến chi nhánh chúng tôi ngay hôm nay.

Thời gian ngừng cung cấp dịch vụ dành cho mở Tài khoản Đầu tư An toàn là 4h chiều.

Các đặc điểm của Tài khoản Đầu tư An toàn:

• Được mở bằng Đồng Việt Nam, Đô la Mỹ, Đô la Úc

• Kết nối với Tài khoản Linh hoạt hoặc Tài khoản Doanh nghiệp để nhận tiền lãi và tiền gốc

• Được đảm bảo mức lãi suất cho kỳ hạn đầu tư

• Kỳ hạn đầu tư đa dạng: 01 tuần, 01 tháng , 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng và 24 tháng

• Số tiền ký quỹ tối thiểu là 25.000.000 VNĐ (1.500 USD/ 1.500 AUD)

  • Thủ tục mở tài khoản